TÖÖTOAD

Sinu meeskonnale

Efektiivne suhtlemine meeskonnatöös

Töötoas tutvutakse erinevate meeskonna töö komponentidega: kuulamisoskused, eesmärkide ja kokkulepete seadmine ning üksteisega arvestamine. Taburetimudeli põhjal arutatakse meeskonnas motivatsiooni hoidmisest.

1,5h

Koolitaja Maria Olmann

Eesmärkide seadmine

Eesmärgistamise põhimõtete tutvustamine psühholoogia teooriatest lähtuvalt. Praktiline ülesanne pikaajaliste ja lühiajaliste eesmärkide seadmiseks ja mõtestamiseks.

1,5h

Koolitaja Maret Kesküla

Jõustav juhtimine

 Arutame motivatsioonist, inimeste psühholoogilistest vajadustest ning kuidas inimesed reageerviad erinevatele juhtimistegevustele.

1,5h

Koolitaja Maria Olmann

Tänulikkuse töötuba

Räägime, miks psühholoogiliselt on endale ja ühiskonnale tänutunne kasulik. Teeme läbi lõbusa mängu, mille raames märgatakse grupis üksteise tugevusi, ning viimaks meisterdame tänumeene (vastavalt sündmusele grupiga ühine või iga osaleja eraldi).

1,5h

Koolitaja Maret Kesküla

Tagasisidestamine

Kuidas tagasisidestada faktipõhiselt hinnanguvabalt kasutades minasõnumit. Kuidas päriselt konstruktiivset tagasisidet anda?

1,5h

Koolitaja Maria Olmann

Sinu arengule

Emotsioonide juhtimine

Emotsioonide äratundmine ja tervislik, kontrollitud reaktsioon. Ruumi tekitamine stiimuli ja vastuse vahele. Mindfulness ja küsimused.

1,5h

Koolitaja Maria Olmann

Avalik esinemine

Tutvutakse hea avaliku esinemise komponentidega. Toimuvad praktilised harjutused, katsekõne ning analüüsimine ja tagasisidestamine. 

1,5h

Koolitaja Andrea Annus

Enesekehtestamine

Tutvume erinevate enesekehtestamise stiilidega ning harjutame, kuidas kasutada ennastkehtestavat minasõnumit. 

1,5h

Koolitaja Maria Olmann

Enesereflektsiooni töötuba

Töötoas tutvustatakse erinevaid eneserefklektsiooni meetodeid, mis on abiks enese tundma õppimisel, tugevuste ja arendamist vajavate poolte kaardistamiseks ja valikute tegemisel. Töötoas saavad osalejad erinevaid meetodeid ise proovida ja leida endale edaspidiseks kasutamiseks sobivaimad. 

1,5h

Koolitaja Kristel Kolberg

Kehakeel

Mis on kehakeele eesmärgid? Kuidas toetab kehakeel kommunikatsiooni ja avalikku esinemist? Töötoas ootavad ees praktilised harjutused ja võimalus tutvuda levinumate teooriatega.

1,5h

Koolitaja Andrea Annus

Stress ja läbipõlemine

Töötoas õpitakse paremini mõistma, mis on stress ja läbipõlemine, millised on sümptomid, kuidas neil vahet teha, kuidas ennetada ja kuidas toime tulla. Erinevate tegevuste ja arutelude käigus tutvutakse teaduspõhiste faktide ja mudelitega ning tuuakse esile praktilisi nippe, mille abil saaksime enda ümber rohkem rõõmu ja saavutusi.

1h-3h

Koolitaja Maret Kesküla

Male algajatele

Töötoas tutvutakse male reeglite, üldpõhimõttete, käikude, lihtsamate avangutega, ülesannete ja nipidega. Tulge treenige oma ajumusklit! 

1,5h

Koolitaja Maria Olmann

Sinu turvalisusele

Kuidas ennetada seksuaalset ahistamist?

Erinevad ahistamise vormid ja kuidas nendega toime tuleme. Loo turvalisem keskkond koolis, tööl, organisatsioonis jne!

1,5h

Koolitaja Andrea Annus

Alkoholi mõjust ajule

Töötoas õpitakse märkama alkoholi mõju oma psüühikale nii alkoholi tarvitamise hetkedel kui ka sõltuvushäire kujunemise perspektiivis. Osalejad kaardistavad alkoholi tarbimise motiive psühholoogia teooriatest lähtuvalt ning genereerivad alternatiivseid võimalusi vastavate vajaduste täitmiseks

1,5h

Koolitaja Maret Kesküla

Räägime asjadest õigete nimedega ehk seksuaalse ahistamise 101

Seksuaalse ahistamisega seotud mõisted ja kontseptsioonid - saage tuttavaks!

1,5h

Koolitaja Andrea Annus

Sinu loovusele

Maalirännak - Emotsioonid

Maalirännak "Emotsioonid" viib osaleja sisemaailma radadele, kus tegeleme erinevate emotsioonidega ning läbi kunsti enseväljendusega. Maalirännakut viib läbi juhendaja, kes suunab osalejat. Eelnev kunstikogemus ei ole vajalik. 

2h

Koolitaja Kristel Kolberg

Maalirännak - ETNO

Maalirännak "ETNO" viib osaleja Eesti kultuuripärandi radadele, kus igaüks saab tunnetada Eesti pärimust iseenda läbi. Maalirännakut viib läbi juhendaja, kes suunab osalejat. Eelnev kunstikogemus ei ole vajalik.

2h

Koolitaja Kristel Kolberg

Maalirännak - Ühtsus

Maalirännak "Ühtsus" sobib erinevatele kollektiividele, kes igapäevase üheskoos loomise juures tahavad aja maha võtta tehes koos ühisteose. Maalirännakut viib läbi juhendaja, kes suunab osalejat. Eelnev kunstikogemus ei ole vajalik. Maalirännak "Ühtsus" sobib meeskonnakoolituse juurde.

2h

Koolitaja Kristel Kolberg

Kehatunnetus ja improvisatsioon 

Töötoas arendame keha- ja ruumitunnetust erinevate liikuvate harjutustega, samuti laseme vaimu vabaks improviseerimisülesannetes. Katsetame paaristööd, püüame leida grupitunnetuse ja tunneme rõõmu tantsulisest liikumisest!

2h

Koolitaja Andrea Annus