Tehtud projektid

2019

Vaimse tervise üritus

Üritusel tutvustas koolipsühholoog Triin Ulst oma tööst, stressist ja selle ennetamisest ning jooga- ja meditatsiooniõpetaja Birgit Leopard viis läbi meditatsiooni töötoa.

Kaine MÕTE

Koos Juvente Estoniaga korraldasime 4 üritust, mis tõstsid noorte teadlikkust alkoholi mõjust ja alternatiivsetest vaba aja veetmise võimalustest.

MTÜ 4youthEST noored: töörühma arendamine

ENL osalusfondi abil korraldas töörühm koolituste seeria, et tugevdada oma oskusi meeskonnas töötamiseks ning noortelt-noortele ürituste korraldamiseks.

Projekt "Elu kui film"

Korraldasime koostöös MTÜ Tähe Noorteklubi  Aparaadi noortekeskusega väljasõidu Tallinnasse Eesti filmimuuseumisse, et noored saaks tutvuda erinevate ametitega filmimaailmas.

MÕTLEME KAASA üritustesari

VOL 1: Noorte tööhõive, eneseanalüüsi tehnikad, motivatsioonikirja ja cv koostamine

VOL 2: Noorte osavõtlikkus poliitikas, noorte vabatahtliku töö võimalused

VOL 3: Töökeskkond, tööohutus ja vähenud töövõimega/erivajadusega inimesed tööturul

VOL 4: Ettevõttlikus, noorte omaalgatus projektid ning õpilasfirmad  

VOL 5: Dokumentaalfilmi "Ahto" vaatamine ning analüüs koos Eesti filmiauhindade aasta tegija Jaanis Valkiga

VOL 6: Kultuur, keeled, viipekeel

VOL 7: Keskkond

VOL 8: Loomeõhtu

MÕTE puhvet

MÕTE noorte töö-ja vabaajakeskus ning puhvet töötas 2019. aastal Tartus Wilhelm Struve tänaval. Puhvetis said kaheksa 15-19-aastast noort kolme kuu vältel esmast töökogemust klienditeenindajana. Töökogemusega kaasnes väljaõpe tööellu sisenemiseks. Puhveti loomisel ja arendamisel oli tähtis roll MTÜ 4youthEST noorte töörühmal ja puhvetis töötavatel noortel. MÕTE ruumides viidi läbi erinevaid noorteprojekte koostöös teiste organisatsioonidega.

2018

"Kadripäeva Kultuurijämm" MTÜ Noored Toredate Mõtetega

Mõnusas õhkkonnas tutvustati erinevaid rahvusvahelisi võimalusi. Tööelu Hollandis, Itaalias ja Portugalis käisid tutvustamas Tartus elavad vabatahtlikud.