Noorte töö- ja vabaajakeskus ning puhvet “MÕTE”

Noorte töö-ja vabaajakeskus ning puhvet “MÕTE”

“MÕTE” on ellu kutsutud koos noortega ja disainitud võimalikult noortesõbralikuks. Koos noortega tegutsedes saame tagada, et kogu sisustus, menüü, programm, turundusstrateega, hinnakiri jms oleks püsivalt noortele kohane.

Lisaks mõnusa keskkonna loomisele pakume lisaväärtust tegutsedes noorte tööhõive suunal. Puhvetis saavad noored omandada töökogemust toetavas õhkkonnas ja sobilikus mahus kooli kõrvalt töötades.

Kuigi “MÕTE” on disainitud just noorte sihtrühmast lähtuvalt, on uksed avatud kõigile külalistele. Toimetame sotsiaalse ettevõtluse mudeli järgi, mis tähendab, et teenitud tulu kasutatakse MTÜ 4youthESTis noorte tööhõive arendamiseks ja noorsootöö korraldamiseks. Nii on igal külalisel võimalik panustada noorte arengusse!

“MÕTE” on koht, kus väärtustatakse keskkonnahoidliku tegutsemist, et olla üksteisele eeskujuks ja hoida meie noorte kasvukeskkonda.

Kas teadsid, et 2015.aastal oli Iirimaal juba 163 noortekohvikut?! Neist 49 pakkusid sarnaselt meile ka noortele töökogemust!

Iiri Rahvusülikool ja UNESCO laste ja pere teaduskeskus on uurinud Iirimaa noortekohvikute mõju. Noorte sõnul on peamised kasutegurid sotsiaalne toetus, kuuluvustunne ja kontaktid, turvalisus, personaalne areng, alkoholist ja narkootikumidest hoidumine, oma vaimse tervise eest hoolitsemine ning toetus formaalses ja mitte-formaalses hariduses. Lähemalt saad uuringuga tutvuda siin.

TÖÖVÕIMALUS NOORTELE

Põhjuseid, miks kooliealised noored soovivad juba varakult tööle asuda on mitmeid. Olgu selleks soov end arendada, soov iseseisvuda, soov taskuraha teenida või katkenud õpingud. Meie MTÜ 4youthESTis peame oluliseks, et noored saaksid aastaringse töövõimaluse neile eakohastes tingimustes.

Väärtustame noorte mitmekülgset ajakasutust

Seepärast pakume noortele paindlikku tööaega, mis võimaldab töötada ka koolikohustuste ja hobide kõrvalt. Pakume töötamise võimalust 3-20 tundi nädalas ning oleme graafiku koostamisel paindlikud.

Toetame noori esmase töökogemuse omandamisel

Enne tööle asumist läbivad kõik noored ettevalmistava koolituse. Töötamise käigus toetavad noori täiskasvanud noorsootöötajad-juhendajad, kes on kohal koos noortega “MÕTE” lahtiolekuaegadel ning aitavad noortel regulaarselt tehtut analüüsida.

Noored saavad aegamööda tutvuda reaalse töömaailmaga

Lisaks saavad nad õppida  ennast tundma töökeskkonnas. Noored saavad lepingulise töötamise kogemuse koos toetavate tegevuste ja informatsiooniga tööhõivest. Kogemus aitab teha teadlikumaid valikuid tulevikus, hõlbustab tööle kandideerimist ja tööl toimetulekut.

Kogemus annab vajalikke oskusi tulevikuks

Parem enesejuhtimine, oskus vastutust võtta ja julgus suhelda annab eelise tööturul ja tuleb kasuks igapäevaelus.